آنچنان که بود و بودیم

چیزهایی دفعهٔ اول تراژدی، دفعهٔ دوم تراژدی، ده بار هم تکرار شود باز تراژدی است.

دست‌کم برای قربانیان جای کمدی و مزاح نیست.

صفحهٔ اول روزنامهٔ  آیندگان ١٢ اسفند ۵۷

 

 

 

 

 

 

 

ورود خبرنگار و زن اکیداً ممنوع

آنچه در قلمرو فتوحات وحوش غارهای تورَه بورَه و یک مشت ملا برادر می‌گذرد ادامهٔ تراغودی است یا تکرار آن؟

سال ۵۸ به دستور ابراهیم یزدی وزیر خارجه از ورود روزنامه‌نگاران و افراد مؤنث به جلسهٔ معارفه جلوگیری شد.

سرمقالهٔ دارندهٔ این کیبورد (آن زمان خودنویس) در  آیندگان ١٠ تیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵ مهر ۴٠٠

 

 

صفحۀ‌‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار         لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.