و ویزا شدن یک پاسپورت دیگر

شون کانری در مصاحبه‌ با جریده‌نگار ایرانی گفت بهترین فیلمش نام گل سرخ از رمان اومبرتو اکو بود که در آمریکا با پخش غلط نابودش کردند و "فقط دو میلیون دلار عواید داشت اما در اروپا در سه هفته اول نمایش بیش از ٦۲ میلیون دلار درآمد کسب کرد.  برعکس اروپایی‌ها، تنها عکس‌العمل گستردهٔ آمریکایی‌ها که اطلاعاتی دربارهٔ قرون وسطیٰ ندارند در برابر فیلم این بود: چرا این آدم‌ها این قدر دندان‌هایشان کثیف است؟

موافقم که بهترین فیلمش بود.
 و بدترین فیلمش را مارنی می‌دانم که هیچ نفهمیدم چرا یهویی زد The End.  و یک فیلم بسیار خوب فراموش‌شده‌ٔ بازیگر تازه درگذشته: تپّه.

چند سال پیش دربارهٔ‌ طرز نوشیدنی سفارش دادن باند، جیمز باند، و قضیهٔ تکان بده به هم نزن او مطلبی قلمی کردم
.

در خلسهٔ سحرگاهی امروز این مضمون ـــــ الهام یا وحی یا هرچه ــــ به فکرم رسید:

سه قلم از صادرات اسکاتلند که بر جهان معاصر اثرگذار بوده: ویسکی اسکاچ، شون کانری و دکترای حقوقی که به حسن فریدون (سابق) اعطا کردند.
 

١١ آبان ٩٩

 

فهرست مشاهدات

 

 

صفحهٔ اول   كتاب  مقاله / گفتگو/ گفتار          لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.