مخزن شن مخصوص

دوستی اهل نظر به آهنگ چند عنوان در نوشتجات اين نگارنده اشاره كرد و گفت ريتم نثر هم مانند وزن شعر حتماً آگاهانه و ارادی و انتخابی است.

گفتم اول، آهنگ نثر، كلاً، می‌تواند خودبه‌خودی و بدون دخالت دست باشد.  دوم، اين قلم (يا كی‌برد) ضمن توجه به آهنگ نثر، از آوردن ريتم از لايه‌های زيرين نوشته به سطح، و تكرار آن می‌‌پرهيزد و چنين كاری را برای مطايبۀ آشكار می‌گذارد زيرا تأكيد بر شكل نوشته حواس خواننده را پرت می‌كند بی‌آنكه چيز باارزشی به او بدهد.

در توالی‌ تعدادی اسم و عبارت پراكنده (فقط در يك وزن) كه از اين‌جا و آن‌جا يادداشت كرده‌ام تكرار يا در واقع ادامهٔ‌ آهنگ سبب می‌شود هر يك تا حد زيادی استقلال خود را از دست بدهد و مجموع آنها مانند تق‌تق ِ دانه‌های به‌نخ ‌كشيده‌شده و بحر طويل به گوش و به ذهن برسد.

 

نام و نام خانوادگی اشخاص را (جز دو مورد) نیاورده‌ایم.

 

هر قدر ترتيب فهرست را به هم بزنيم و سطرها را پس و پيش كنيم، باز هم معانی جمع می‌شوند و مانند جيوه (يا در واژۀ قديم: سيماب) از اين يكی به بعدی می‌لغزند و حتی بر درك ما از سطرهای پيشين اثر می‌گذارند، بی‌آنكه ميان تعدادی اسم خاص، تابلو مغازه و اعلان كنار خيابان كه روی تكه‌ای مقوا يا بر ديوار نوشته شده، و عنوان مقاله و كتاب و گزارش ارتباطی منطقی باشد.
بحث مفصل بماند برای مجالی ديگر.  عجالتاً می‌خوانيد:

 

آلزايمر چيست؟
مخزن شن مخصوص

نوجوان ايرانی
كودك خيابانی
دانش‌آموز و دانشجو
زير تيغ جراحی
از ميان مطبوعات
اعتراض بهياران
موز
ۀ نگارستان

كوچۀ لواسانی

مهد كودك الوند

پيش‌غذا و نوشابه

ماهی قزل‌آلا

در بهار آزادی
صادق شرفكندی
پولكی بدون قند
اقتدار اسلامی
شستشوی انژكتور

انقلاب فرهنگی

شارژ باتری دستگاه

دوره‌های رایانه

برگر زغالی اصل
نازنين افشين‌جم
انتخابات آمريكا
گاز فندك رونسون
خشكبار آزادی
چاپ عكس كاشانی
زندگی ‌بدون آب
كاروان راه نور
باغهای بی‌‌سبزی
صاحبان كمپانی
حوزه‌های علميه
گيشۀ تئاتر شهر
طی اين مدت
بانك ملی ايران

وعدۀ سر خرمن

انتقاد سازنده

جبهۀ هوای ‌سرد

ساكنان شهرستان
ديدنيهای روسيه

شايعات بی‌پايه
نوكران استعمار
قهرمانان بسكتبال
جعل مدرك آكسفورد
موشها و آدمها
گوسفند زنده موجود است
گوسفند زنده با قصاب
گاز اشك‌آور در فضای دانشگاه
و به بيان ادبا، بسياران ديگر.

۱۰ دی ۸۷

 

فهرست مشاهدات

 

 

صفحۀ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.