اوريانا و ابوالحسن
در ميان پوشه‌های‌‌ روزگار ماضی به عكس آقای بنی‌صدر و فالاچی فقيد بر می‌خورم در سال 58 وقتی گزارشگر ايتاليايی به ايران آمد.  مكان عكس شايد در قم باشد.  نام عکاس را نمی‌دانم؛ با واسطه به دستم رسید.  قدری رنگ باخته است و برای نجات از محو كامل به عكس‌بازهای عنترنت بسپاريمش.

لای‌ خرت‌وپرت‌ها عكسهای تاريخمند و احتمالاً جالب ديگری‌ هم می‌بينم اما از بابت رضايت (و حسن‌نيت) برخی باشندگان در عكسها مطمئن نيستم.  خود سعی‌ در اجازه‌گرفتن ممكن است فقط منجر به دشمن‌تراشی شود و از اين لحاظ كمبودی نيست.

25 اسفند 88

 

 

فهرست مشاهدات

 

 

صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب   مقاله / گفتگو/ گفتار           لوح   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.