صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

نيرنگستان اهورايی و تمايزهايش

در رسانه‌های دنيا هرگاه صحبت از ساختار حكومت جمهوری ‌اسلامی ايران است بايد مقاديری توضيح بدهند و برای قانون اساسی‌‌ بی‌مانندش چندين نمودار بكشند تا مخاطبانْ تصويری پيدا كنند از هزارتويی كه برای ‌ردگم‌كردن ابداع شده.  ‌بشريت متحير است سازندگان اين قانون اگر قادر به اجرايش نيستند، و ظاهراً خيال چنين كاری ‌هم ندارند، اصلاً چرا آن را نوشتند.

يك تمايز شبهه‌ناك ديگر: يونسكو ـــــ مؤسسۀ آموزشی‌، علمی و ‌فرهنگی سازمان ملل ــــــ زيرپاگذاشتن حقوق بشر و توسل به خشونت در ايران را محكوم كرده است.  يونسكو همواره از ميراث فرهنگی بشر در برابر صدمه طی مخاصمات بين دولتها و درون ملتها دفاع می‌كند اما نخستين بار است پا در مناقشه‌ای بين دو شقــّه از مردم يك كشور می‌گذارد.

و تمايز سؤال‌انگيز ديگری كه تازگی نصيب نيرنگستان آريايی‌ـ ‌اسلامی شده: دانشنامۀ‌ ويكيـپيديا، علاوه بر صفحۀ اصلی ‌دربارۀ انواع تقلب در انتخابات، در صفحۀ فارسی جديدی مفصلاً و به طور اخص به انتخابات اخير ايران می‌پردازد و حتی‌ خبر از ورود يك دانشمند فیزیک نجومی به اين بحث می‌دهد.

 

كار جنون ما به تماشا كشيده است/ يعنی تو هم بيا كه تماشای ما كنی و اهل نظر در سراسر جهان، مجهز به تلسكوپ و ميكروسكپ، به مطالعۀ ركورد حيرت‌آور در تاريخ نيرنگهای بزرگ پرداخته‌اند.
18 تير 88

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X