صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

 مشاهدات 89

 

مشق بی مشق

خـُرته‏فرهنگ‏ها

گردنكشی ِ موزيكال

در راستای ايرونی‌بازی

قواعد و فرامين

نياكان نزديك، نياكان دور

قدری هم ترميم، مزاحمت و تخريب

حدسيات، فرضيات، جعليات

عين خارجه

حذفی‌‌ها

هَجمه

برای رفع تنوع

تنديس‌زدايی: پيش‌درآمد

نام نيك رفتگان

بعد پنجاهی و اندی سال

احتياط: خطر حملۀ پرستوها

نون بيار پته ببر

دروغهای مقدس

زنان در آكادمی و در برابر ميكرفن

كاسبها و شاعرها

اون نگاه گرم تو جام شرابه

‌الواح

شاعر در شلوغ‌ترين نقطه‌های شهر

تحت ليسانس، فوق‌ليسانس

گوارش به‌مثابه نیایش

تو نبودی؟

پاکت به‌عنوان فرقان حق و باطل

موهبت بی‌اطلاعی

بازنگری

خنده از بیخردی خیزد؟

لطفاً الاغ را بیرون پارک کنید

"میوه بر شاخه شدم سنگپاره در کف کودک"

در تنگنای قافیه

 

 

از ميان نامه‌ها

 

یادداشت‌های 92

                91

                90

                88

                87

 

 
 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X