صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

صناديق و سيل اعلانات

نگارنده بالاخره صندوق پردردسر ديگر پُست الكترونيكش را بَست (به بيان سرۀ اهل پستخانه، صناديق مسدود می‌باشد).  تنها نشانی موثق، پائين همين ستون است.  صندوق ياهو هم آنتن زاپاس برای هنگام سفر است، نه در سكون.

 

خوانندگان و دوستانی كه از عصر جمعه 17 مهر به نشانی منسوخ نامۀ شخصی فرستاده‌اند اما بي ‌پاسخ مانده آن را دوباره به نشانی معتبر ارسال فرمايند زيرا چنان مرقومه‌هايی فنا گشت.

 

آن نشانی همراه صدها هزار و شايد ميليونها‌ نشانی اي‌ميل ديگر در بازار جهانی ِ هرزنامه‌پراكنی دست‌‌به‌دست شده بود.  معمولاً روزی‌ پانصد، گاه تا نهصد و روزهايی هزار و هفتصدهشتصد نامۀ‌ ناخواسته و بيربط.  دعوت به دريافت دويست‌وپنجاه ميليون دلار ِ بي‌صاحب‌مانده از بانكی‌ در يك جای دنيا.  سطوری با الفبا و علايم زبانهای‌ شرق آسيا.

 

اين اواخر دو نوع نامۀ فلـّه در اكثريت بود:‌ اعلانهايی از مراكز تهيه و توزيع بانو، غالباً به خط سيريلي و لابد از روسيه و اوكراين؛ و دعوت پشت دعوت كه مدرك دانشگاهی‌تان آماده است، هرچه زودتر بفرستيد ببرند از مزايايش بهره‌مند شويد.

 

روزی كه پرده بر افتد چه داستانها بگويند دربارۀ زمانی كه با دكترای چاپ‌برگردان در ايران اسلامی رياست می‌كردند.  آيا دكاتير كوپنی در برابر اعلانهای‌ وسوسه‌انگيز انواع چال‌سرويس‌ ِ خواهشهای تن به همان اندازه ساده‌لوح و نديدبديد و دستپاچه‌‌اند؟

20 مهر 88

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X