صفحۀ‌‌‌ اول   كتاب مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب سرمقاله‌ها


  

پرسوناژ يك‌ميليون‌دلاری

نخستين فعال سياسی يا روزنامه‌نگاری كه محكوم به تأمين يك ميليارد تومان وثيقه برای چند شب مرخصی شود شايد اين نكته همراه اسمش در تاريخ مبارزات اجتماعی ايران بيايد.  ﻣﻆﻧـّﻪ عجالتاً هشتصد ميليون است.

 

زمانی مرد شش‌ميليون‌دلاری‌ سريالی پربيننده بود.  با توجه به فاﺻﻠﺔ ايران و ينگه دنيا، حالا محبوس يك‌ميليون‌دلاری هم برای خودش صاحب ركوردی‌ است.  و اگر مؤنث باشد نشاﻧﺔ پيش‌افتادن ِ طاﯾﻔﺔ نسوان خواهد بود (البته نه برای خود فرد كه بايد نيم‌دوجين سند ششدانگ جمع كند).

 

در ميهن آريايی‌ـاسلامی،‌ تاوان و مكافات هم به اندازﺓ نرخهای بازارش بی‌ارتباط به ﺑﻘﻴﺔ دنياست.  بنزين را زير قيمت حساب می‌كنند اما از اتومبيل دولاپهنا باج و خراج می‌گيرند.  و برای قلمزنی كه ماهانه چهارصد دلار حقوق می‌گيرد پانصدهزار دلار وثيقه می‌بـُرند.  آدمی كه در خارجه در كارتن زندگی می‌كند ماهانه ششصد دلار يا يورو حق‌بوق می‌گيرد و اگر به زندان بيفتد ‌چهارپنج برابر اين مبلغ برايش وثيقه تعيين می‌شود.

 

تناسب هويج و چماق و طرز برخورد استيك‌بار جهانی به جمهوری اسلامی منصفانه‌تر از رفتار ام‌ّالقـُرا با رعايای خودش به نظر نمی‌رسد؟

7 دی 88

 

يادداشت‌های 87

يادداشت‌های 88

يادداشت‌های 89

 

 

 

 

 

دعوت از نظر شما

 

 

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X