قدرتهاى

جهان مطبوعات

 

 

Powers of the Press

The World's Great Newspapers

Martin Walker

Quartet Books,  London, 1982

مارتين واكر

 

همراه با

وقايع‏ نگارى ِ يك شكست‏:‌  بازتاب آخرين سالهاى رژيم شاه

در دوازده روزنامۀ بزرگ جهان‏

    

٥۲٥ صفحه

چاپ سوم

نشر نو

مرداد ٤٠٠

 

 

 نشرمركز، ۷۲، ويراست دوم‏ ٨۲

 

 

( تقدّس و ابتذال ستونهاى چاپى (يادداشت مترجم

 يادداشت مؤلف

 مقدمه

 

 تايمز

 

يادداشتي در معرفى سرمقاله

 

لوموند

 دى ولت

 كوريه‏ رِه دلاّ سِرا

 پراودا

 الاهرام

 آساهى شيمبون

 نيويورك تايمز

 واشنگتن پست

 گلُوب اَند مِيل

 اِيج

 راند دِيلى مِيل

 

و قايع‌‏نگارىِ يك شكست: مطالب  هر يك از دوازده روزنامه دربارۀ ايران‏ از سال ١٣٥٠ تا سقوط شاه

 

 نتيجه ‏گيرى

 نمايه

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب  سرمقاله‌ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.