ظلم، جهل و برزخیان زمین:
نجوا و فریادها در برخورد فرهنگها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 صفحه، طرح نو

چاپ اول خرداد 89

چاپ دوم مهر 89

     چاپ سوم 91

 

مقدمه

گفتگوى فرهنگها: طرح بحث 

1

سودائيانِ عالَمِ  پندار

 2

 خشونت و جنگ به ‏عنوان ابزار گفتگوى  فرهنگها

 3

 برخورد فرهنگهاى شفاهى و مكتوب در آثار پرُفسور، شيخ و شهيد 

4

سقوط از متعالى به مبتذل در رويارويىِ فرهنگها

 5

 اصلاحات دينى به ‏عنوان مبحثى درون ‏فرهنگى 

6

سه روزی که ايران را همچنان تکان می دهد:  خرده‌فرهنگ‌ها و تولید اسطوره

 

فرود و اختتام

 

 

بخشهايی از اين كتاب به فرمت وُرد

 

 

گفتگوی‌ تمدنها، تصنيفی كه عاميانه بود

گفتگو دربارﮤ كتاب

اسم اين حرفها را گذاشته‌اند گفتگوی تمدنها

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

X