ظلم، جهل و برزخیان زمین:
نجوا و فریادها در برخورد فرهنگها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ چهارم

تیر ۹۹

 

چاپ اول خرداد ۸۹

چاپ دوم مهر ۸۹  

     چاپ سوم ۹١

انتشارات طرح نو

۴۰۰ صفحه

 

 

در ادامه پس از دو دهه

یادداشت مؤلف

گفتگوى فرهنگها: طرح بحث 

١

سودائيانِ عالَم ِ پندار

۲

 خشونت و جنگ به ‏عنوان ابزار گفتگوى  فرهنگها

٣

 برخورد فرهنگهاى شفاهى و مكتوب در آثار پرُفسور، شيخ و شهيد 

۴

سقوط از متعالى به مبتذل در رويارويىِ فرهنگها

 ٥

 اصلاحات دينى به ‏عنوان مبحثى درون ‏فرهنگى 

۶

سه روزی که ايران را همچنان تکان می‌دهد: خرده‌فرهنگ‌ها و تولید اسطوره

 

فرود و اختتام

 

گفتگو دربارﮤ كتاب

گفتگوی‌ تمدنها، تصنيفی كه عاميانه بود

اسم اين حرفها را گذاشته‌اند گفتگوی تمدنها

 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.