نشر کلاغ

kalaghpub@gmail.com

دی ٩۶

۲۷۶ صفحه

چاپ دوم بهمن ٩۶

چاپ سوم اردیبهشت ٩٨

 

 

 

 
آدم ما
در قاهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيراسته و ويراستهٔ يادداشت‌هاى قاسم غنى

در ماههاى سفارت در قاهره ۲۷-١٣۲۶

براى پس‌گرفتن شمشير مرصّع رضا شاه و جواهرات سلطنتى

از خانوادهٔ ملكهٔ متوارى

 

برگزيده و با پيشگفتار

پيش‌درآمد

جواهرات فوزيه، فيلسوف ولى‌خان و سكينهٔ آمريكايى

 

 

يادداشت‌هاى قاسم غنى

روزها و شبها در تالار   

گريز به ژنو از راه رم 

باز هم مصر     

بازگشت به تهران

 

پيوست‌ها

1.  نامه و پيام محمدرضا شاه به ملك فاروق 

2.  قاسم و آلبرت ــ دانشگاه پرينستون، دسامبر ١٩۴۵   

3.  يادداشت سيروس غنى بر كتاب پدرش        

4.  يادداشت پرويز راجى         

5.  آگهى دانشگاه يِيْل ــ ۲۶ اكتبر ٢۰١۶ (آبان ١٣٩۵)    

 

عكسها

نمايه

 

گفتگو

روزگار عبث و تنهايي عرفانچي دلتنگ آمريكا در كرانهٔ نيل

                                                               پی‌دی‌اف   1  و  2

                                                       

سلطان مصر تنها پرسوناژ مادرقاهرهٔ ماجرا نیست

 

صفحات تصحیحشدهٔ‌ پیوست 3 و 4 چاپهای اول و دوم 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار        فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.