توپهای ماه اوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتهٔ باربارا تاکمن

٥٥٦ صفحه

نشر ماهی

چاپ اول بهار ٩٣

چاپ دوم زمستان ٩۶

چاپ سوم زمستان ٩۷

چاپ چهارم پائیز ٩٨

چاپ پنجم  تابستان ۹۹

 

مقدمهٔ مترجم

مرگ در اثر گاز خردل و شلوار قرمز: پایان روزگار خوش 

 

 

 

ناگزیریم با نگرش امروز به گذشته نگاه کنیم

انسانهایی سخت مصمم اما بدجوری خارج از رده

صلح: وقفه‌ای ملال‌آور بین نشاط جنگها

                                                  ١، ٢،  ٣ ، ٤

در سایت ناشر

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.