ظهور و سقوط قدرتهاي بزرگ

تحولات اقتصادي

و كشمكشهاي نظامي در سالهاي

١۵٠۰ تا ۲٠٠٠

 

The Rise and Fall of the Great Powers:

Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 

Paul Kennedy

First Vintage Books Editions, 1987, 1989, 1990

 

 

پال كندی

انتشارات علمی و فرهنگي، ١٣۶٩، ١٣٧١، ١٣۸۲

 

پيشگفتار چاپ سوم

 

بخش اول

ظهور دنياي غرب

تلاش خاندان هابسبورگ

ماليه، جغرافيا و پيروزي در جنگها

 

(بخشهاي دوم و سوم اين كتاب را آقايان ناصر موفقيان و اكبر تبريزی ترجمه كرده اند)

 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.