نامه‌هایی از کرمان به دوبلین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیلی لاریمر

همسر کنسول بریتانیا در کرمان

برگزیده، ویراسته و ترجمه از دستنوشته‌های کتابخانهٔ بریتانیا، لندن

 

پیشگفتار

امیلی از آشیانهٔ موقتش در کرمان

 

پنجاه و نه نامه

١٩١٢ تا  ١٩١۴

 

پیوست:  در خانهٔ‌ ایرانی

 

دی ٩٩

۴۴٩ صفحه

 

نشر کلاغ

kalaghpub@gmail.com

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار          لوح‌   فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.