مبارزه عليه

 وضع موجود:

جنبش دانشجوییِ‌ آلمان

(1955-85)

 

All Power to the Imagination!

The West German Counterculture from the Student Movement to the Greens

Sabine von Dirke

University of Nebraska Press, 1997

 

 

سابينه فون ديركه‏

258 صفحه، طرح نو، 1381

 چاپ دوم 89

 

 

فصل اول‏

سلطة فرهنگى و خرده‏فرهنگ‏هاى جوانانه در دههٔ 1950

 

 فصل دوم‏

 ''برقرار باد قدرت تخيّل``!

جنبش دانشجويى در دههٔ 1960

 

 فصل سوم‏

 ترانه‏هاى غمگنانهٔ پس از1968

اشپونتى‌ها، خشونت و ذهنيت جديد

 

 فصل چهارم‏

 بيطرفى به چه درد مى‏خورد؟

 

 فصل پنجم‏

 ''خودتان زحمتش را بكشيد"

 برداشتها و شيوه‏هاى هنرى فرهنگ بديل‏

 

 فصل ششم‏

 ميان سياست و زيست‏بوم

 عقايد سبزها در باب فرهنگ و هنر

 

 نتيجه‏گيرى‏

 در پايان ماجراها

 

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X