چاپ پنجم تیر ۹۹

٣٧۶ صفحه

جلد سخت با روکش

 

 

      

 

٣٣۲ صفحه، طرح نو

چاپ اول ١٣۸۰

چاپ دوم ١٣۸۲

چاپ سوم ١٣۸۸

چاپ چهارم ١٣۸۹

 

 

 

 

دفترچۀ خاطرات

و فراموشی

و مقالا ت ديگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش درآمد

 

يك:  تأمل در چند مفهوم و تعريف

 

دربارة نوستالژي

مفهوم آينده در ادبيات قديم و در تفكر اجتماعي معاصر

اسنوبيسم چيست؟

 

دو:  چشم ‏اندازهاى اجتماعى

 

فرزانگان و بقّالها

دگرديسىِ يك آرمان

 

سه:  نگاه به گفتار و نوشتار و رفتار

 

دفترچة خاطرات و فراموشى

دربارة‌ سانسور

نتيجة اخلاقى را فراموش نفرماييد

به مردگان نمرة انضباط بدهيد و بگذاريد استراحت كنند

آيا شهرتْ ويتامينِ روح است؟

دربارة الهام، توارد، اقتباس و دستبرد

اين صفحه براى شما جاى مناسبى نيست

 در فضيلت نامها

 

آن سوي آستانه

 

مردي كه خلاصة خود بود: احمد شاملو ( ‌1379-1304) 043

 

 

گفتگو دربارۀ اين كتاب:

 

  قدم‌زدن در بازار افکار و توهمات

  مقاله به عنوان ژانر ادبي

       دربارۀ  دفترچۀ خاطرات و فراموشي

  شاملو محكوم بود كه شاعر باشد

  برای تشریح افکارتان زنده‌ها را زجر ندهید

 

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.