:عشقی

سيمای نجيب يك

آنارشيست

 

 

 

 

 

٣۵۶  صفحه، طرح نو، ٧٧ و ۸٠

 

چاپ سوم،‌ نشر ماهی، ٩۴

چاپ چهارم،‌ نشر ماهی، زمستان ٩٧

 

 

نقد سیر اندیشه به‌عنوان ماجرای زندگی

 

فصل اول 


در صحنۀ پيكار اجتماعى

 تجربه‌‏هاى نوجوانى

 سفر و مهاجرت

 بر صحنه تئاتر

 

فصل دوم 


جهان‏بينى و انديشۀ سياسى

 نگاه به گذشته و درك از تاريخ

 تصور از توده

 حكومت و قدرت اجتماعى

 عيد خون: كشتار بزرگ در سيزده‏به‏در

 نظريۀ  شكست‏ مشروطيت

 فراخوان انقلاب دائم

 داستانِ  به ‏مشروطه ‏رسيدگان

 

فصل سوم 


پاره‏ اى عقايد و احساسها

 در دفاع از حقوق زنان

 طبيعت، دهر و آسمان

هجو و مدح

عُلقه ‏هاى نهانى، جدلهاى آشكار

 

فصل چهارم 


ارزش ادبى

 نوگرايى و تجدد در ادبيات

 گام بلند به پيش

 مانيفست و بيانيه در قالب داستان منظوم

 ادبيات به عنوان  ابزار تهييج توده

 

فصل پنجم


 تجربۀ روزنامه‏نگارى

 ميراث روزنامه‏نگارىِ صدر مشروطيت

 دوشنبۀ اين ماه، چهارشنبۀ ماه بعد

 غزل خداحافظى

 

پایان سخن 


ضمیمه‌ها


تصویرها

صفحهٔ اول نخستین شمارهٔ  قرن بیستم

آن چهار شکلک مرگ‌آور

 

چند گفتگو دربارهٔ کتاب

مردی سودایی که با شتاب زیست و با عجله مُرد

آشفتگی در فکر تاریخی

گذار ادبیات از دیوان ادبا به ساحت توده‌ها

                                                    pdf                    

میرزاده عشقی شهید راه سوء‌تفاهم شد

استعدادی که فرصت رشد نیافت

 

صفحۀ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.