داستان آیندگان

مهر ٥۷ - مرداد ٥٨

 

The Story of  AYANDEGAN: October 1978 -August 1979

To be published

 

مقاله‌هایی از کتاب دردست‌انتشار که تاکنون روی سایت گذاشته شده

 

در پرينت ‌گرفتن از صفحات ‌پی‌دی‌اف، Page Scaling  را None  انتخاب كنيد تا متن در مقياس يك‌يكم چاپ شود.

 

وقایع‌نگاری مهر 57 تا مرداد 58

بخش یکم

لرزه‌ها و ریزشها

اول مهر ــ 15 آبان 57

 

بخش دوم

بهترین زمان، بدترین زمان

17 دی ـ- 22 بهمن 57

 

بخش سوم

نخستین روزها از بقیهٔ آینده

23 بهمن ـ- 29 اسفند 57

 

بخش چهارم

سال نکو

7 فروردین ـ- 16 مرداد 58

 

رؤیای بی‌پایان

دربارهٔ ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر

 

خورد به انقلاب

                        و  این‌جا

 

هتل

ایام محبس در کنار اهل قشون

 

پرفروش‌های آن روزها

دربارهٔ لیست کتابهای پرفروش اوایل ٥٨

 

شهید مظلوم

دربارهٔ آیت‌الله بهشتی

 

احیای حیثیت سیاسی: موردی بسیار نادر

دربارهٔ محمدرضا پهلوی

 

پرولتاریا گوشی دستش می‌آید

دربارهٔ موقعیت کارگران صنایع ایران در سال ٥۷

 

آغاز همراه با پایان

دربارهٔ دولت شاپور بختیار

 

اندوه مؤمنی که برای باران دعا کرده بود

دربارهٔ مهدی بازرگان و دولت موقّت

 

مجاهدان موتور آبِ سرآسیاب دولاب: ابلاغ راه آینده

دربارهٔ پیدایش گروه فشار علیه مطبوعات

 

اژدهايي كه به آسمان رفت

برخی‌ توجيهات ِ تخيلی ما چنان با واقعيت جوش می‌خورد كه گويي از روز ازل وجود داشته است.

 

اعتقاد در برابر مصلحت

دربارۀ اعتصاب سال ٥۷ مطبوعات ايران.

 

انسانِ موتوريزه

شايد ايرانی آنچه را موقتاً و ناچار از رانندگي ياد می‌گيرد در بخشی جداگانه از ذهن خويش قرار می‌دهد و به ابداع ‌شيوه‌ای جديد برای هدايت خودرو می‌پردازد.

 

انقلاب مفت: گاو در چينی‌فروشی

دربارۀ صادق قطب‌زاده، پرسوناژی كه دنيا را سلف‌سرويسی مجـّانی می‌ديد و بسيار دير متوجه تفاوتهای‌ شهرت و بدنامی شد.

 

برق تیغهٔ کارد آشپزخانه: بعضی دوان‌دوان آمدند

دربارهٔ ترور آمریکاییان در ایران در سال ٥٧

 

برق‌گرفتگی

توقف انتشار یک‌هفته‌ای ِ روزناﻣﮥ  آیندگان (٢٣ تا ٣١ اردیبهشت ٥٨)

پی‌دی‌اف

تلألو زخارف دنيوی: گلوهای ‌گشاد و جيبهای عميق

   دربارۀ فرهنگ مصادره در چپوگاه اهورايی          پی‌دی‌اف

 

"چادر وحدت" و فتح دانشگاه

یک سوء‌تفاهم بزرگ این بود که خیال می‌کردند مثلاً انسانشناسی مقداری وعظ و نصيحت است در باب انسانشدن، و جامعهشناسی یعنی راههای بهدستآوردن دل مردم، و نتيجه می‌گرفتند ما كه خودمان بزرگترين صادركنندهٔ‌ جامعه‌شناسی و انسانیتیم نیازی به ترجمهٔ‌ چنین كتابهایی از خارجه نداريم.

دربارهٔ انقلاب فرهنگی.

 

دل ِ ﺷﻛﺴﺘﮥ پدر

در اين سرزمين پرمخاطره، خوشدل و عاقبت به‌خير از دنيا رفتن موهبت رايجی‌ نيست.

دربارهٔ محمود طالقانی

 

رازها و رمزگشايی‌ها

شمار كسانی كه مشتاق بودند چنان افسانه‌ای را در هوا بقاپند و به وجود نقشه‌ای‌ ‌كذايی اعتقاد تزلزل‌ناپذير نشان دهند به حد حيرت‌آوری بزرگ بود ــــ و همچنان به طرز تأسف‌آوری يزرگ است.

 

رأی تاريخ و بخت رستگاری

دربارهٔ شیخ خلخالی

 

سازش يا غلبه: اختلافهای كشدار خرده‌فرهنگ‌ها

در جامعه‌‏اى ناپايدار مانند ايران، پيروزى خرده‌‏فرهنگ‌‏ها موفقيتی‌ است غيرقطعى و بيشتر متكى به قهر و غلبه تا سازش.  انگار خرده‏‌فرهنگ‏‌ها با اختلاف‌‏نظرها خوشترند تا با اشتراكاتشان، و ابناى روزگار به اختلاف زنده‌‏اند.

 

سه پيشقراول

برخی‌ آدمها آنچه را مخالفانشان می‌كوشند به زحمت استنباط كنند چنان راحت بر زبان می‌آورند يا اجرا می‌كنند كه صراحت باورنكردنی‌شان صحنه‌سازی و فيلم به نظر می‌رسد.

دربارهٔ محمد منتظری، مصطفی چمران، حسن آیت

 

 

گشادگشاد شعار نيس: راهپيمايی به‌عنوان فعاليت سياسی

راهپيمايى اكثريت ِ تا آن زمان خاموش در١٩ و ٢٠ آذر ٥۷ تأثيرى چنان تاريخساز گذاشت كه همچنان در هر فرصتى مى‌‏كوشند آن را تكرار كنند.

 

همه‌پرسی: بسته است اين در دلا بايد در ِ ديگر زدن

رفراندم ٥٨ به عنوان واقعه‌ای سياسی جای توجه دارد اما از نظر عدد و رقم چندان قابل اتكا نيست.

 

صفحهٔ‌ اول    مقاله / گفتگو/ گفتار            فهرست مطالب   سرمقاله‌ها

 

دعوت از نظر شما

 

نقل مطالب اين سايت با ذكر ماخذ يا با لينك آزاد است.

 

X