محمد قائد


  

 

 

 

 

 

عبدالعلی، عبدالسروش و جبرئیل

دربارهٔ مناظرهٔ‌ تلویزیونی برنامهٔ پرگار بر سر چند و چون ارتباط خدا و ‌انسان.

 

 

در نکوهش فروتنی

دربارهٔ تجربهٔ حضور در فیسبوک.

 

طعنه و رندی در قیف گوگل

حال که نرم‌افزار طعنه‌یاب می‌سازند، شاید بهتر باشد در سپهر اینترنت در طعنه و رندی و کنایه زیاده‌روی نکنیم.

 

 

حقوق بیگانه‌ها، زبان عموزاده‌ها

دربارهٔ ترجمهٔ رمانهای فارسی دری نویسندهٔ افغانستانی از انگلیسی به فارسی ایرانی.  

 

عصر اکتشاف در تابستان گرم طولانی نوجوانی

در جهان امروز کلاً نوجوانی حقی است که در روند رشد فرد نه تنها به رسمیت شناخته شده، که لازمهٔ بلوغ کامل و طبیعی شمرده می‌شود.

 

ویزاشدن چند پاسپورت دیگر

دربارهٔ ابوالحسن نجفی، اومبرتو اکو، محمد هیکل و هارپر لی که ماه پیش درگذشتند.

 

از نشر و ناشرون  در این‌جا و جاهای دیگر

تلقی نسلها از همدیگر همه جا همواره کم‌وبیش همین بوده که جوانترها به نظر بزرگترها کتاب صحیح و پربار نمی‌خوانند و از علم و معرفت بویی نبرده‌اند.  و مسن‌ترها به نظر جوانها به حرفهایی عتیقه چسبیده‌اند که بوی نا می‌دهد و به این‌‌جا و اکنون ربطی ندارد.

 

جاسوس اینگیلیس، پسر مصدق و نیلوفر

نگاه شهروند غربی به ایران اسلامی با چنین متونی شکل می‌گیرد.

 

آشفتگی در فکر تاریخی

گفتگو دربارهٔ چند کتاب و چندین موضوع.

 

                              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 داستان آیندگان

در دست انتشار

 

چاپ سوم

 

پیشگفتار کتاب

نقد سیر اندیشه به‌عنوان ماجرای زندگی

 

چاپ سوم

 

 

یادداشت مترجم

آن شب در اتاق نشیمن همسایه‌های ورّاج و فضول

 

 

یادداشت مترجم

مرگ در اثر گاز خردل و شلوار قرمز: پایان روزگار خوش 

 

چاپ سوم (؟)

 

 

 چاپ چهارم (؟)

 

 

 

چاپ سوم(؟)

 

      

 

 

 دربارۀ این سایت |  English  

 

دعوت از نظر شما

 

                                       

نقل مطالب این آرشیو  با ذكر ماخذ یا با لینك آزاد است.